Privacyverklaring

Steunend op de algemene GDPR/AVG wetgeving, verbindt De Sperwer vzw zich ertoe om jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we op een transparante en duidelijke manier uit hoe er binnen onze organisatie omgegaan wordt met jouw persoonlijke gegevens. Zo wordt er onder meer verduidelijkt hoe ze verwerkt worden en wat jouw rechten zijn.

Algemeen

De Sperwer respecteert de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens dd 08/12/92 en de Europese verordering 2016/679.

De Sperwer vzw, Gentse Steenweg 54, 9160 Lokeren

Telefoon: 09 348 53 34
Email: info@desperwer.be
Ondernemingsnummer: 0415 344 892

Welke gegevens verzamelt De Sperwer?

De Sperwer verzamelt persoonlijke gegevens die je zelf (of de aanmelder) aan ons meedeelt op volgende manieren:

 • Formulieren op onze website: aanmeldings- & contactformulier.
 • Persoonlijk, telefonisch, e-mail contact, enz.

De gegevens zijn:

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, emailadres, telefoon of gsm nummer, enz.

Waarom heeft De Sperwer je gegevens nodig?

De persoonlijke gegevens worden door ons gebruikt voor het samenstellen van cliëntendossiers en worden aldus uitsluitend gebruikt in het kader van de dienstverlening van De Sperwer. Je gegevens worden door ons verwerkt en bewaard voor de periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden waarvoor ze nodig zijn.

Je gegevens worden in geen geval gedeeld met anderen tenzij je toestemming geeft.

Uitzonderingen zijn:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming
 • Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van De Sperwer. kan het zijn dat jouw gegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden

Bij reorganisatie (geheel of gedeeltelijk) of overdracht van activiteiten van De Sperwer of indien De Sperwer failliet gaat, kan het zijn dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. De Sperwer zal je hiervan proberen en indien mogelijk op de hoogte te brengen.
De Sperwer zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw gegeven toestemming.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt recht:

 • Van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op betrekking op jou hebben.
 • Op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Op verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.
 • Op beperking van gegevensverwerking. Indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
 • Van verzet tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Daarnaast heb je ook het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
 • Van vrije gegevensoverdracht. Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Van intrekking van de toestemming. Voor zover de verwerking gebaseerd is op een voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Als je niet wilt dat we je gegevens verwerken, volstaat het dat ons mee te delen per

 • e-mail naar naar info@desperwer.be of
 • Per post naar De Sperwer vzw. Gentse Steenweg 54, 9160 Lokeren

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be

Veiligheid en Vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan De Sperwer aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Toegang door derden

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy verklaring.

Heb je een vraag over ons Privacy beleid?

Stuur een e-mail naar info@desperwer.be of gebruik het contactformulier.

Je kan ook een brief sturen naar:

De Sperwer vzw

T.a.v. GDPR Veiligheidsconsulent

Gentse Steenweg 54,

9160 Lokeren

Zijn je gegevens veilig op de website?

De website werd gemaakt met het heel gekende CMS WordPress. Dagelijks worden back-ups genomen, wordt op virussen gescand, wordt de website van de nodige updates voorzien. Het administratie wachtwoord voldoet aan de hoge eisen en kan onmogelijk gekraakt worden. Het door jou ingevuld contactformulier op de website, is SSL (Secure Sockets Layer) beveiligd. De beveiligde SSL verbinding is te herkennen aan de https:// in de adresbalk. Dit wordt bijvoorbeeld ook door het internet bankieren gebruikt.

Er worden geen gegevens opgeslagen op de website www.desperwer.be.

Het invulformulier is beschermd door reCAPTCHA. Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Social Media

Via www.desperwer.be kunt u ook terechtkomen op de De Sperwer Facebook pagina. Facebook kan cookies op uw computer plaatsen. De Sperwer heeft hierop geen invloed. Meer informatie over het Privacy beleid van Facebook vindt u op hun websites.

Gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op de harde schijf van jouw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser wordt bewaard. Een website gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van jouw internetbrowser (Bv. Google Chrome, Mozilla Firefox…).

Volgende types worden gebruikt:

 • Tijdelijke cookies: worden gewist van zodra je je browser afsluit en zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze website.
 • Permanente cookies: worden gebruikt om informatie aan de webserver van partners (Google, Facebook, Security) door te geven telkens iemand de website bezoekt en blijven langer op jouw computer opgeslagen en worden geactiveerd telkens je de website bezoekt.
 • Functionele cookies: worden gebruikt om de website goed te doen functioneren.

Nieuwsbrief

Wens je graag nieuws van De Sperwer te ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Spring naar de inhoud