Organisatie

De Sperwer is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

Personeel

De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van een directeur. Het personeelsteam omvat een veertigtal mensen die werken in 5 teams

  • Team Wonen 
  • Team Jobcoaching 
  • Team Logistiek & Administratie
  • Twee teams van de dagcentra: Team 54 en Team 358 

Elk team heeft een coördinator. De pedagogsche visie van De Sperwer wordt bewaakt door een orthopedagoog (Team 54, Team 358 en Team Jobcoaching) en een coördinator (Team Wonen).

Bestuur

De vzw wordt bestuurd door een algemene vergadering en een raad van bestuur. De algemene vergadering stippelt het algemene beleid uit en is het hoogste beslissingsorgaan. De algemene vergadering komt jaarlijks bijeen.

Het dagelijks bestuur is in handen van de raad van bestuur, die tweemaandelijks vergadert. De raad bestaat uit een zevental mensen die vanuit diverse professionele achtergronden hun expertise binnenbrengen in de organisatie.

De regels zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Directie

2.4. De Sperwer Leer ons kennen organisatie Annelies Moeyerssoons

Annelies Moeyersoons

DIRECTEUR

Raad van Bestuur

2.4. De Sperwer Leer ons kennen organisatie Anne-Marie Laureys

Anne-Marie Laureys

Voorzitter

2.4. De Sperwer Leer ons kennen organisatie Carlos Desmyter

Carlos Desmyter

ondervoorzitter

2.4. De Sperwer Leer ons kennen organisatie Michel Mosselmans

Michel Mosselmans

secretaris

2.4. De Sperwer Leer ons kennen organisatie Chris De Wulf

Chris Dewulf

2.4. De Sperwer Leer ons kennen organisatie Marie Rose Desmyter

Marie-Rose Desmyter

Verhalen

2.4. De Sperwer Leer ons kennen organisatie Verhaal Annelies
Organisatie

‘De Sperwer is een mensgerichte organisatie’

Annelies
Directeur

Na enkele jaren als adjunct-directeur, ging Annelies in 2018 voltijds aan de slag als directeur van De Sperwer: ‘Ik raakte verknocht aan de visie en de waarden van de organisatie.’

Toen Annelies deeltijds aan de slag ging als adjunct-directeur leerde ze De Sperwer kennen als een zeer mensgerichte organisatie.

LEES VERDER ➞
2.4. De Sperwer Leer ons kennen organisatie Verhaal Anne Marie
Organisatie

‘Wij waken mee over de kwaliteit’

Anne-Marie
Voorzitter raad van bestuur

Sinds 2019 is Anne-Marie voorzitter van de raad van bestuur. Ze geeft tekst en uitleg bij de samenstelling, de agenda en de standpunten van de raad.

De weg naar het voorzitterschap begon voor Anne-Marie al lang geleden.

LEES VERDER ➞

Nieuwsbrief

Wens je graag nieuws van De Sperwer te ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Spring naar de inhoud