2.4. De Sperwer Leer ons kennen organisatie Verhaal Anne-Marie

Wij waken mee over de kwaliteit

Anne-Marie
Voorzitter raad van bestuur

Sinds 2019 is Anne-Marie voorzitter van de raad van bestuur. Ze geeft tekst en uitleg bij de samenstelling, de agenda en de standpunten van de raad. 

De weg naar het voorzitterschap begon voor Anne-Marie al lang geleden: ‘Toen ik begon als advocaat in Lokeren, ondertussen dertig jaar geleden, kwam ik beroepshalve in contact met enkele mensen die bij De Sperwer begeleiding kregen. Zo leerde ik ook Carlos (de oprichter van De Sperwer, red.) en Marianne (personeelslid van het eerste uur, red.) kennen. Rond de eeuwwisseling werd ik dan op uitnodiging lid van de algemene vergadering, om een drietal jaar later toe te treden tot de raad van bestuur.’ En uiteindelijke voorzitter te worden.

Dat Anne-Marie de uitgestoken handen aanvaardde, heeft veel te maken met de manier waarop ze de organisatie heeft leren kennen: ‘Ik merkte al snel dat er een bijzondere focus is op het kwaliteitsvolle. Bovendien stelde ik vast dat de mensen van de raad van bestuur en de directie een vertrouwelijke en uitmuntende samenwerking hebben met elkaar. Er is veel openheid en wederzijds vertrouwen.’
Ervaring en beschikbaarheid
Hoe is de huidige samenstelling van de raad van bestuur er gekomen? ‘Vroeger was het een echt mannenbastion. Vandaag tellen we vijf mannen en twee vrouwen – een derde zal wellicht toetreden.’ Van een exacte genderbalans maakt Anne-Marie echter geen punt ‘omdat we heel bekwame, vrouwvriendelijke mannen hebben. Maar idealiter zouden we bijvoorbeeld nog een jonge, vrouwelijke dokter verwelkomen’, lacht ze.
Jong? Dokter? ‘Jong, omdat de raad van bestuur momenteel vooral uit actieve senioren bestaat’, zegt Anne-Marie. ‘Het voordeel daaraan is wel dat je ervaring kan koppelen aan een iets hogere beschikbaarheid.’ Een dokter kan dan weer een mooie aanvulling zijn op de brede expertise die de raad van bestuur nu al bijeenbrengt: ‘We hebben mensen uit de ondernemerswereld, de juridische wereld, het onderwijsmanagement en de bouwsector. En uiteraard ook uit de zorgsector zelf.’
Kwaliteit en onafhankelijkheid
De raad van bestuur vergadert ongeveer tweemaandelijks. Wat staat er zoal op de agenda? ‘Een eerste punt gaat over de centen: hoever staan we met begroting en waar wijken we eventueel af? Uiteraard komt ook de werking aan bod: zit het goed of zijn er (grote) problemen op het terrein?’ Maar het hoofdpunt op de agenda is strategisch van aard: ‘Hoe verhouden we ons op het terrein tegenover de VAPH-instructies? Anders gesteld: welke richting gaan we uit in dit veranderend landschap binnen de sector?’
Die richting wordt volgens Anne-Marie door twee zaken bepaald: ‘Ten eerste waakt de raad van bestuur erover dat De Sperwer te allen tijde hoge kwaliteit kan blijven bieden aan de cliënt, wat er ook gebeurt. Daarnaast bewaken we onze onafhankelijkheid als organisatie: de ruimte om onze eigen koers te blijven varen.’

Deel

Nieuwsbrief

Wens je graag nieuws van De Sperwer te ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Spring naar de inhoud