Visie

De visie van De Sperwer is er één van waarderend samenwerken. In essentie betekent dit dat we vertrekken vanuit mogelijkheden. We willen versterken en doen groeien wat goed loopt. Dit zet mensen in hun kracht. De visie berust op vijf pijlers: talentontwikkeling, ruimte, betrokkenheid & vertrouwen, zorg, vernieuwing.

ONZE VISIE

Waarderend samenwerken in De Sperwer

Hoe vertalen deze pijlers zich nu in de dagdagelijkse praktijk van De Sperwer? Charlotte De Winne, orthopedagoge, en Angela De Bock, coördinator Team Wonen, geven tekst en uitleg.

Talentontwikkeling

De Sperwer hecht zeer veel belang aan talentontwikkeling. Wat betekent dat concreet?

Charlotte: Wij gaan niet uit van wat mensen niet goed kunnen, maar van wat ze wel goed kunnen. Soms lezen we in een schoolverslag dat een nieuwe medewerker (= cliënt die in het dagcentrum werkt) ‘aan het plafond zit van zijn mogelijkheden’. Vaak ontdekken wij toch iets anders. Dat heeft veel te maken met de context die De Sperwer aanbiedt: het werken in kleine groepen, in ateliers die bij iemands interesses en kunnen aansluiten. Vaak blijkt dat plafond niet te bestaan. Ook jobcoaching is daar een mooi voorbeeld van: ‘Wie ben je?’, ‘Wat kan je goed?’ en ‘Wat doe je graag?’ vormen de basisvragen waarmee de jobcoaches op zoek gaan naar een geschikte werkcontext.

Angela: In onze begeleiding aan huis zie je dit terugkeren in de doelstelling om cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, thuis en in de maatschappij. Als we een begeleiding starten, vetrekken we altijd vanuit de vraag: ‘Wat kan je zelf goed?’ Ook bij de zaken die minder goed lopen maken we de afweging: welk deel kan je als cliënt zelf en waar is begeleiding nodig? Als iemand moeilijk een budget kan beheren, zullen we bijvoorbeeld bekijken of het wel lukt met een beperkt budget. Soms is dat zo, soms niet. Maar in eerste instantie willen we mensen zoveel mogelijk aanleren.

Ruimte

De cliënt krijgt dus de ruimte om dingen te proberen, wat ons bij de tweede pijler van de visie brengt: ‘ruimte’.

Angela: Precies. Er is ruimte voor trial and error. Als iets moeilijk blijft gaan, voelen cliënten op een bepaald moment ook zelf wel aan dat iets anders beter werkt. Maar je hebt hen in het proces wel de ruimte gelaten om te proberen en keuzes te maken.

Charlotte: ‘Ruimte’ betekent ook ruimte om je werk in te vullen op een manier die bij je past. Dat geldt voor iedereen. Als begeleider van een atelier heb je bijvoorbeeld eigenaarschap: je bent hoofdzakelijk aan één atelier verbonden en krijgt de ruimte om er je ding mee te doen. Ook de medewerkers starten hun dag met ‘ruimte’: een gesprek waarin wordt afgetoetst wie wat ziet zitten die dag. Aan die inspraak van de medewerkers hechten we veel belang, bijvoorbeeld bij het selectieproces van begeleiders, bij het bepalen van het weekmenu en op de medewerkersvergadering, waar ze ideeën kunnen geven. Tot slot is ruimte ook ruimte om te falen: liever proberen en iets ‘begeleid’ laten mislukken dan het niet te proberen.

Betrokkenheid & vertrouwen

Hoe brengt De Sperwer de derde pijler ‘betrokkenheid en vertrouwen’ in de praktijk?

Charlotte: De hoofdlijn daarvan is dat alles bespreekbaar is met iedereen. We willen alle vragen au sérieux nemen: van de medewerkers, hun omgeving, het personeel, de vrijwilligers,… Met het netwerk gaan we in eerste instantie op zoek naar betrokkenheid en verbinding via onze feesten. Maar een mooi voorbeeld van de interactie tussen onze pijlers is dat daar ook het zoeken naar talent bijkomt. Een mama die heerlijke advocaat kon maken heeft ons bijvoorbeeld het recept geleerd. Een andere mama kwam in het crea-atelier uitleg geven over de Double Do-machine.

Angela: Ook met Team Wonen vullen we betrokkenheid heel breed in. Zo hebben we in de thuissituatie oog voor alle betrokkenen. Stel dat er naast onze cliënt ook kinderen of kleinkinderen betrokken zijn, dan zullen we ook hun belangen bewaken. En wat ‘vertrouwen’ betreft, maken we er een punt van transparant te werken. Stel dat we iets moeten melden, dan zullen we dat telefoontje altijd met medeweten en in aanwezigheid van de cliënt plegen: what you see is what you get.

Zorg

De vierde pijler, ‘zorg’, lijkt binnen de context van De Sperwer de evidentie zelve. Toch leggen jullie wellicht bepaalde accenten?

Charlotte: Een mooi voorbeeld van hoe zorg individueel wordt bekeken en kan evolueren in de tijd, zien we bij een medewerkster die 15 jaar geleden voltijds naar het dagcentrum kwam werken en thuis onder vaders vleugels woonde. In de loop der jaren ontwikkelde haar zorgvraag zich naar jobcoaching en combineerde ze een halve dag begeleid werken met vier dagen werken in het dagcentrum. Vijf jaar geleden ging ze zelfstandig wonen en kreeg ze begeleiding aan huis. Vandaag werkt ze twee dagen bij een Lokerse warme bakker op heel zelfstandige basis en tankt ze bij in het dagcentrum op de drie andere dagen. Haar huishoudelijke taken en vrije tijd vult ze in met ondersteuning van haar begeleider aan huis. Het gaat hier dus om zorg die loskomen en zelfstandigheid combineert met bijtanken binnen het collectievere kader van het dagcentrum.

Angela: De aard van onze begeleiding aan huis is per definitie individueel en dus op de uniciteit van de persoon gericht. Je komt letterlijk het individuele leven van iemand binnen. Net daarom hechten we zoveel belang aan het ‘samen’ van de zorg: we vertrekken vanuit wat er leeft bij de cliënt en gaan er vervolgens samen en transparant mee aan de slag.

Vernieuwing

Tot slot is er de pijler ‘vernieuwing’. Hoe evolueert De Sperwer?
Charlotte: We zijn met een aantal vernieuwingsprocessen bezig. We proberen ook, paradoxaal genoeg, vernieuwend te zijn door het niet altijd heel ver te gaan zoeken. Zo zijn een aantal belangrijke aspecten van De Sperwer – een korte voedselketen en een grote mate van zelfvoorziening – zeer hedendaags te noemen.
2.1. De Sperwer Leer ons kennen Visie Charlotte

Charlotte De Winne

2.1. De Sperwer Leer ons kennen Visie Angela

Angela De Bock

Nieuwsbrief

Wens je graag nieuws van De Sperwer te ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Spring naar de inhoud