Aanmelden of vragen

Wil je in de nabije of verdere toekomst een beroep doen op onze diensten? Dan ben je zeer welkom voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek kan je je vragen stellen en krijg je informatie over wat je in orde moet brengen om effectief te kunnen starten bij De Sperwer. We geven je ook graag een rondleiding in het dagcentrum als je dat wenst.

Wat heb je nodig?

De Sperwer is een vergunde zorgaanbieder. Dit wil zeggen dat je een persoonsvolgend budget (PVB) nodig hebt om je zorg bij ons in te kopen. Dit budget wordt toegekend door het VAPH.

Als je dit budget nog niet ontvangt, raden we je aan je aanvraag zo snel mogelijk op te starten bij het VAPH. Dit kan vanaf 17 jaar. Wij kunnen je op weg helpen als je dit wenst.

In afwachting van een persoonsvolgend budget (PVB) kan je ook via eigen middelen op De Sperwer een beroep doen.

Financieel

Indien je over een persoonsvolgend budget (PVB) beschikt, bekijken we tijdens een intakegesprek onder meer:

  • welke ondersteuning je wenst of nodig hebt.
  • (indien van toepassing) het aantal dagen dat je wil komen werken in het dagcentrum en of je daarbij gebruik wil maken van het vervoer.
  • (indien van toepassing) het aantal individuele begeleidingen dat je wenst te krijgen.
  • wat je financiële mogelijkheden met je persoonsvolgend budget zijn.

Op basis van al deze informatie doen we jou een financieel voorstel. Nadat we tot een akkoord zijn gekomen, kan je effectief starten bij De Sperwer.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Als je maar beperkte ondersteuning nodig hebt, dan kunnen we jou ook begeleiden via onze erkenning rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).
Per kalenderjaar kunnen we voor maximaal acht punten ondersteunen. De acht punten staan voor:
  • 51 begeleidingen op kantoor
  • of 36 mobiele begeleidingen aan huis
  • of 36 begeleidingen jobcoaching
  • of 91 groepsbegeleidingen
  • of 91 dagen dagopvang
  • of 61 nachten verblijf
Je mag de verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp ook combineren.

Aanmelding

Els is er voor jou als je nu of in de toekomst bij De Sperwer wil starten.

Lieve en Violein zijn er voor jou als je ondersteuning zoekt in het Lokerse maar nog niet goed weet waar of hoe te beginnen.

3.1. De Sperwer Onze Diensten Aanmelden

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee je als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt kopen. Die zorg en ondersteuning kan je kopen binnen je eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp is geen aanvraag bij het VAPH nodig.

Nieuwsbrief

Wens je graag nieuws van De Sperwer te ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Spring naar de inhoud