2.2. De Sperwer Leer ons kennen Team Verhaal Annelies-

Iedereen kent iedereen

Annelies
Directeur
De Sperwer is niet alleen dienstverlener, maar ook werkgever voor een veertigtal vaste personeelsleden. Directeur Annelies belicht een aantal zaken uit het personeelsbeleid.
‘De Sperwer hecht veel belang aan teamgeest,’ zegt Annelies. ‘Zo vinden we het belangrijk dat collega’s elkaar kennen, ook over de teamgrenzen heen. Daarom organiseren we jaarlijks teambuildings, zowel binnen de teams als voor het voltallige personeel.’
‘We kiezen telkens voor een mix van vorming en ontspanning,’ vervolgt ze. Stonden al op de agenda in het verleden: een Durmevaart, een stadsspel, een bezoek aan een collega-organisatie en reflectiemomenten over de eigen teamwerking.
De match
‘De juiste persoon op de juiste plaats is ook een belangrijk onderdeel van ons personeelsbeleid,’ zegt Annelies, ‘Als we bij aanwervingen een bepaald profiel zoeken, heeft dat steeds met twee dingen te maken: de job zelf, wat evident is, en het team.’
Ze geeft het voorbeeld van de begeleider van een atelier: ‘In dat geval houden we rekening met de collega’s en de medewerkers waarmee de nieuwe collega zal samenwerken in dat atelier. We gaan na welk persoonlijkheidsprofiel daarin het beste past. In het belang van iedereen moet er een goede match zijn.’
Niet alleen met het subteam, zo blijkt, maar ook met het DNA van de organisatie: ‘Vanuit onze pedagogische visie vinden we het heel belangrijk dat onze begeleiders talenten in mensen naar boven kunnen halen. Dat ze zich afvragen: wat kan die medewerker of cliënt? En wat kan die eventueel nog meer?’
Talentontwikkeling

‘Voor een begeleider van het crea-atelier bijvoorbeeld, is het nog belangrijker om het talent in de medewerkers te kunnen aanspreken dan om zelf het perfecte kaartje te kunnen maken,’ verduidelijkt Annelies. ‘Hetzelfde geldt voor Team Wonen. Onze begeleiders zullen mensen eerder ondersteunen en helpen bij bepaalde taken dan die taken in hun plaats uit te voeren. We geloven erin dat dit ook voor begeleiders op termijn het meeste uitdaging biedt.’

En uitgedaagd personeel zorgt (mede) voor een stabiele ploeg: ‘We vinden stabiliteit en veiligheid belangrijk. In onze sector wordt er sinds de invoering van de Persoonsgebonden Financiering noodgedwongen veel met korte contracten of vervangingscontracten gewerkt.
Toch kiezen wij ervoor om zoveel mogelijk duurzaamheid te bieden. In een stabiele ploeg kennen collega’s elkaar ook echt en bewaar je je expertise als organisatie.’
Zorgkwaliteit
Het beleid blijkt zijn effect ook niet te missen: ‘Ik merk veel collegialiteit en betrokkenheid onder de collega’s,’ zegt Annelies. ‘Collega’s zorgen voor elkaar. Je bent hier geen nummer. Wellicht is dat ook één van de voordelen van onze beperkte schaalgrootte’.
Hoezo? ‘Onze organisatieomvang is een bewuste keuze. Wij kiezen ervoor om van zorg en zorgkwaliteit onze topprioriteit te maken en geloven dat onze huidige organisatiegrootte dat ook mogelijk maakt. We willen de kaart blijven trekken van het familiale, van ‘iedereen kent iedereen’. We willen niet per se groot zijn, we willen vooral goed zijn.’

Deel

Nieuwsbrief

Wens je graag nieuws van De Sperwer te ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Spring naar de inhoud