KIP_werk tuin

10 jaar KIP-project

In het voorjaar vierden we in De Sperwer 10 jaar KIP-project. Tijd voor een terugblik op een geweldig, inclusief project.

In het voorjaar van 2023 vond de tiende editie plaats van het KIP-project. In het KIP-project, ofwel Kunst-Inclusie-Project werken medewerkers van De Sperwer en leerlingen van het GO! Atheneum in Lokeren met elkaar samen. We spraken met bezielster Claudine De Leenheer die zowel in het Atheneum als De Sperwer professioneel actief is.

Wat is het opzet van het KIP-project?

Claudine: Het basisopzet van het project is dat de leerlingen en de medewerkers elkaars leven, elkaars leefwereld leren kennen. Medewerkers van het crea-atelier komen naar de school en werken daar samen met leerlingen. Omgekeerd komen leerlingen meewerken in de ateliers van De Sperwer. De leerlingen komen uit het ASO, dus veel creatieve vakken of stages hebben ze niet. Via het KIP-project krijgen ze een unieke kans om eens een andere wereld te leren kennen.

KIP staat voor Kunst-Inclusie-Project. Nochtans zien we ook leerlingen meewerken in de tuin, de boerderij en het digitaal atelier.

Claudine: Er is inderdaad één en ander geëvolueerd. Aanvankelijk was er enkel samenwerking met de kunstateliers. Daar zijn grootse dingen gemaakt. Toen de kunstateliers verhuisden hebben we het een beetje over een andere boeg gegooid en kwam de samenwerking met het crea-atelier in dagcentrum 54 tot stand. En later ook met de boerderij en de tuin, waar de leerlingen ook gewoon deelnemen aan de dagelijkse werking. Ze trekken werkkleren aan en springen mee in het proces. En tijdens deze tiende editie nam ook het digitaal atelier deel. 

Wat gebeurde er in het digitaal atelier bij deze eerste deelname?

Claudine: Daar werd veel rond de jubileumeditie gewerkt. Het atelier maakte posters met fotoreportages van de voorbije jaren van het KIP-project. Ook alle producten en werken die gedurende die tien jaar gemaakt zijn, werden gefotografeerd en staan op de posters. Ze waren te bewonderen aan de glaspartijen van de ontspanningsruimte in dagcentrum 54.

KIP postersessie

Welke producten waren dat zoal?

Claudine: Ik denk aan de boomstammen die nog steeds in het Bospark staan en waaraan de ‘Kleine Vrienden’-portretten hangen. Dat zijn kleibeeldjes van mensen die indertijd werden geïnterviewd. Dan zijn er natuurlijk ook de houten kippen die in dagcentrum 358 staan, en nog zoveel meer: mozaïekpaden, dakpannen, grote beelden,…

KIP mozaiek
KIP kleine vriendjes

Er deed een 15-tal leerlingen mee dit jaar. Hoe komen zij bij het KIP-project terecht?

Claudine: Elk semester kiezen de leerlingen van het vijfde en zesde jaar – en sinds dit jaar ook van het vierde jaar – een keuzevak. Het KIP-project is daar één van en vindt altijd plaats in het tweede semester. In september stellen we alle keuzevakken voor en kunnen de leerlingen hun keuze bepalen. In het verleden zag ik dat leerlingen die in het vijfde jaar voor KIP kozen, dat in hun zesde jaar ook vaak deden. Ik heb dus al veel klachten gehad nu dat niet meer mag (lacht).

Op welke manier stel je het keuzevak voor in september?

Claudine: Ik zeg meteen waar het op staat: dat er in De Sperwer volwassenen met een beperking werken en dat het de bedoeling is dat onze twee werelden samenkomen. Ik spreek ook over de manier waarop we werken in De Sperwer: vanuit gelijkwaardigheid. Ik benadruk van bij het begin dat er geen plaats is voor betutteling, maar dat er wordt gewerkt vanuit een relatie waarin we elkaars talenten trachten te ontplooien. En dat de relatie en de communicatie met elkaar eigenlijk even belangrijk zijn als het afgewerkt product. Tot slot vermeld ik dat we vertrekken vanuit de interesses van de leerlingen en medewerkers en toewerken naar een afsluitend toonmoment.

Kip Speech
KIP receptie

Deel

Nieuwsbrief

Wens je graag nieuws van De Sperwer te ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Spring naar de inhoud