Enkele teamleden van De Sperwer oefenen op hartmassage.

Leren in juni

Terwijl de studenten zich in juni uit de naad werkten boven hun boeken, volgde het Sperwerteam een reeks opleidingen. Uit pure solidariteit natuurlijk, maar ook wel een beetje omdat een vernieuwende organisatie een lerende organisatie is.

Veel zon in juni, maar bij De Sperwer regende het opleidingen. Het voltalige team beet de spits af met de EHBO-training op 9 juni. Die werd gegeven door EHBO Vlaanderen. De opleiding draaide vooral om reanimatie en hulp bij verslikking en was heel praktijkgericht.

‘Met poppen die waren aangesloten op een iPad en een groot scherm, kon je bijvoorbeeld zien of je de hartmassage in het goede tempo deed, tussen 100 en 120 bpm,’ vertelt deelnemer Charlotte. ‘In het kader van hulp bij verslikking werd dan weer het heimlichmanoeuvre ingeoefend.’ Verder kwamen ook wondzorg en brandwonden kort aan bod.

Eerste hulp in dagdagelijkse situaties

‘Het programma sloot goed aan bij onze dagdagelijkse realiteit in De Sperwer,’ zegt Charlotte. ‘Wondzorg moeten we regelmatig toepassen. En nu we de laatste jaren steeds meer mensen met een grotere zorgvraag ondersteunen, wordt hulp bij verslikking ook belangrijker. Reanimatie moeten we hopelijk nooit toepassen, maar we willen wel professioneel klaarstaan als het zich voordoet.’

En dan gaat het niet alleen om het kennen en kunnen, maar evengoed om zelfvertrouwen: ‘Zo’n training maakt je zekerder in het uitvoeren van kleine medische handelingen,’ vindt Charlotte. ‘Een deel van onze begeleiders komt ook aan huis bij mensen die alleen wonen. Dan komt dat zeker van pas.’


Basistraining fotografie

Eveneens in juni volgde een deel van het team de basistraining fotografie. De workshop werd gegeven door Leen, communicatieverantwoordelijke bij De Sperwer. Het doel was om een team van fotografen en back-upfotografen klaar te stomen voor de komende jaren.

‘Het worden jaren waarin De Sperwer volop wil blijven inzetten op zichtbaarheid,’ zegt Leen, ‘maar ook opnieuw op ontmoetingsmomenten en inclusieve samenwerkingen, zaken die we door corona lang hebben moeten missen. Als dynamische organisatie willen we die initiatieven, maar ook onze reguliere werking, kwaliteitsvol vastleggen op beeld.’

Fotoworkshop groep 1 in actie
Begeleiders van De Sperwer oefenen op het nemen van goede foto's.

‘In de workshop werden er voornamelijk tips gegeven om een goede foto te maken,’ vertelt deelnemer Els. ‘Waarop kunnen we letten  op vlak van licht, onderwerpkeuze en kader? We hebben ook zelf beelden gemaakt en nadien geëvalueerd. Blijkt dat je op heel veel dingen tegelijk moet of kan letten. Het is een kwestie van veel oefenen, denk ik. Ik neem er zeker tips uit mee.’


Staftrainingen

Last but not least, nam de staf deel aan twee trainingen buitenshuis: eentje over verbindende communicatie en eentje over deep democracy. Het doel van dat laatste is dat je als groep tot inclusieve besluitvorming komt. Dat betekent dat alle stemmen gehoord zijn.

‘In deep democracy beslist de stem van de meerderheid,’ vertelt deelenemer Sarah, ‘maar daarbij wordt systematisch de vraag gesteld: wat heeft de persoon die tegen het voorstel is nodig om toch te kunnen meestemmen? Dan argumenteer je opnieuw, worden er eventueel nog aanpassingen aan het voorstel gemaakt, en gebeurt er opnieuw een stemming.’

Sarah is overtuigd van het potentieel van de methodiek: ‘Je luistert beter naar elkaar, gaat veel bewuster om met beslissingen nemen en haalt op een dieper niveau opinies naar boven. Het kan anders best wel wat moed vergen om een tegenstem te laten horen, maar in deep democracy zit het in de methodiek vervat. Hij werkt verbindend en kan voor De Sperwer heel waardevol zijn.’

Deel

Nieuwsbrief

Wens je graag nieuws van De Sperwer te ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Spring naar de inhoud