Welzijnshuis Grote Kaai

Deep Democracy & inclusieve besluitvorming

In 2023 deed de methodiek van ‘Deep Democracy’ zijn intrede in De Sperwer. Daarmee wil de organisatie erover waken dat zoveel mogelijk stemmen gehoord worden in de besluitvorming.

‘Het neemt wat tijd, maar het is altijd heel waardevol.’ Met die woorden blikt directeur Annelies terug op de Deep Democracy-oefeningen die in De Sperwer al plaatsvonden over diverse vragen. Zullen we onze bussen bestickeren of laten we ze anoniem? Behouden we het houtatelier in zijn huidige vorm of niet? En vele andere. 

Om tot de antwoorden te komen, werd de specifieke debattechniek van Deep Democracy toegepast. Die bestaat uit een aantal fasen. ‘Eerst moet het scherp zijn waarover je precies gaat beslissen,’ legt Annelies uit, ‘want de uiteindelijke beslissing van de groep is bindend.’

Meningen van de minderheid

Vervolgens worden alle invalshoeken verzameld. Eerst bekijken we wat alle goede redenen zijn om met ‘ja’ te besluiten. Daarna sommen we alle argumenten op voor een ‘neen’. Op die manier hoort iedereen zaken waar men zelf nog niet aan gedacht heeft. ‘Als facilitator moet je hier wel doorvragen en zorgen dat elke mening aan bod komt,’ verduidelijkt Annelies, ‘ook die van de stillere mensen. Of meningen die moeilijker liggen.’

 

In een volgende stap gaat iedereen aan de ‘ja’- of ‘neen’-kant staan. Als zich aan één van beide kanten een meerderheid vormt, is de basisbeslissing voor ‘ja’ of ‘neen’ genomen. Aan de minderheid wordt dan gevraagd wat ze nodig heeft om mee te gaan in het besluit. Op dat moment worden eventueel extra voorwaarden aan het besluit toegevoegd om het inclusiever te maken.

Sabine Van De Voorde van Team Logistiek nam deel aan één van de Deep Democracy-oefeningen. Ze werd meteen fan: ‘Ik vond het een heel goed systeem om tot een beslissing te komen. Je hoort argumenten waar je zelf nog niet hebt bij stilgestaan en denkt breder na over alles. De methodiek zorgt er ook voor dat iedereen aan het gesprek deelneemt: je verstoppen is geen optie (lacht). En iedereen luistert naar iedereen.’

Teambuilding

Bovendien werkt het proces teambuildend, vindt Sabine: ‘Door op die manier te vergaderen groei je als collega’s naar elkaar toe en krijg je ook meer respect voor elkaar en elkaars denkwijze. En ondertussen leer je ook zaken bij over de werking en je collega’s.’ Of ze de techniek in de toekomst nog zou willen gebruiken? ‘Absoluut!’

Dat komt goed uit, want er zijn plannen in die richting: ‘Aan het einde van de rit is iedereen mee in het verhaal en is er veel wijsheid naar boven gekomen. Dat vind ik heel belangrijk’, zegt Annelies. ‘We willen de techniek dan ook meer gebruiken in de toekomst, onder meer als blijk van waardering: mensen laten zien dat hun mening ertoe doet. Bovendien creëert Deep Democracy verbinding en transparantie, twee zaken die we in De Sperwer ook heel belangrijk vinden.’

Deel

Nieuwsbrief

Wens je graag nieuws van De Sperwer te ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Spring naar de inhoud