Digitale vaardigheden aanleren in het digitaal atelier van De Sperwer

Digitaal atelier uit de startblokken

Begin september ging het digitaal atelier van start. Op woensdag en donderdag gaan wisselende groepen van medewerkers aan de slag met laptops, tablets en smartphones. En de ambities zijn niet min. ‘We willen zelf het medewerkersverslag kunnen opmaken.’

‘Ik vind het atelier heel leuk,’ steekt medewerkster Silke van wal, ‘vooral het werken met de tablet. Ik heb er zelf ook één thuis.’ Daarmee raakt Silke meteen een belangrijke doelstelling aan. Zoals de andere ateliers, draait ook het digitaal atelier rond vaardigheden die de medewerkers binnen én buiten De Sperwer van pas kunnen komen.

‘Er werd bijvoorbeeld ook al gewerkt met spraakopnames,’ vertelt orthopedagoog Charlotte. ‘Medewerkers die niet kunnen lezen of schrijven, kunnen op die manier ook zelf dingen opzoeken.’ Een ander voorbeeld vinden we bij voetbalfan Kurt. ‘In het digitaal atelier heeft hij geleerd om de wedstrijden van zijn favoriete club op te zoeken,’ vertelt begeleidster Anneleen. ‘Hij is nu altijd op de hoogte.’

Wisselwerking

Het digitaal atelier wil graag een wisselwerking met andere ateliers tot stand brengen: ‘Zo hebben we dingen opgezocht voor de kaartjes in de crea,’ geeft Silke als voorbeeld. ‘Daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld Pinterest,’ vult begeleidster Annemarie aan. ‘Met het e-mailadres van het atelier pinnen we dingen die we leuk vinden.’

Ook met de bakkerij staat er samenwerking in de steigers: ‘Foto’s die met de tablet worden getrokken, zouden bijvoorbeeld op hostiepapier kunnen gedrukt worden en vervolgens terechtkomen op een lekkere taart uit de bakkerij,’ vertelt Charlotte. En zelfs het secretariaat kan op termijn ondersteund worden. In het tekstverwerkingsprogramma Word werd al geëxperimenteerd met het menu voor de Sperwerfeesten. ‘En we zouden ook zelf het medewerkersverslag willen maken,’ zegt begeleidster Anneleen.

Website 2

Talenten

In het atelier zijn allerlei talenten aanwezig. Dat geeft uitdagingen en kansen. ‘We zoeken het vooral niet te ver,’ zegt Charlotte, ‘en we experimenteren samen. Wat kunnen we al? Wat nog niet? Wat wíllen we nog kunnen en leren?’ Als het aan Silke ligt, is dat: ‘beter spelletjes leren opzoeken.’ Dat doet ze ook op haar eigen tablet thuis. ‘En naar YouTube kijken. Facebook heb ik ook, maar daar zet ik zelf niets op.’ Gevraagd of ze het digitaal atelier belangrijk vindt, knikt Silke enthousiast: ‘Gewoon, om een beetje slimmer te worden.’

Het digitaal atelier is uitgerust met acht (refurbished) laptops, acht (refurbished) tablets en acht smartphones. Daar hangt uiteraard een groot kostenplaatje aan vast. ‘Daarom hebben we externe financiering aangevraagd,’ zegt directeur Annelies, ‘maar we wachten het resultaat nog af. Een aantal van onze sponsors heeft wel al ondersteuning aangeboden voor het project.’

Deel

Nieuwsbrief

Wens je graag nieuws van De Sperwer te ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Spring naar de inhoud