Bus

Klachten nieuw aanbod De Lijn

De voorbije maanden ontving De Sperwer verschillende klachten van medewerkers, cliënten en begeleid werkers over het nieuwe vervoersaanbod van De Lijn. Tijd voor actie, vonden wij.

Het vernieuwde vervoersaanbod van De Lijn dat inging op 6 januari 2024, werpt voor een deel van onze medewerkers, cliënten en begeleid werkers drempels op. De dichtste halte van een lijnbus bevindt zich nu op bijna 2 kilometer van dagcentrum 54 bijvoorbeeld. Dat maakt het voor een aantal medewerkers een stuk ingewikkelder om naar het werk te komen. Ook de afschaffing van de belbus in vele buurten stelt medewerkers en begeleid werkers voor problemen.

Nieuwe drempels

De beschikbare alternatieven werpen bovendien vaak nieuwe drempels op. Een begeleid werker die nu via de Minder Mobielen Centrale op zijn werk tracht te geraken, betaalt daar per dag maar liefst 30 euro voor. Een medewerkster van het dagcentrum die niet langer de lijnbus kan gebruiken, maakt nu gebruik van de flexbus. De administratieve/digitale vaardigheid die bij haar of haar netwerk verondersteld worden om hiervoor de reservatie te maken, is echter hoogdrempelig en veroorzaakt stress. Om nog niet over bijkomende veiligheidsproblemen voor een aantal mensen te spreken.

Al deze moeilijkheden waren voor De Sperwer genoeg om onze stem te laten horen. We namen contact op met SOM (de pluralistische werkgeversfederatie voor de social profit, red.), die aangaf uit vele hoeken vergelijkbare klachten te hebben opgevangen. Samen met andere middenveldorganisaties kroop SOM daarom in de pen. Op 27 maart 2024 werd een schrijven gericht aan de bevoegde minister en het parlement.

 

Toegankelijkheidstoets

In de brief wordt gevraagd om de knelpunten zo snel mogelijk aan te pakken. Daaronder worden de drempels van het digitale reservatiesysteem voor de flexbus (Hoppin) verstaan, maar ook het sterk verlaagde basisaanbod en de afgeschafte lijnen in bepaalde gebieden. De middenveldorganisaties vragen daarnaast om een ‘toegankelijkheidstoets’ uit te voeren bij het aanpassen van het regionale vervoersaanbod en hen daar ook op een volwaardige manier bij te betrekken. Tenslotte investeren zij veel tijd en energie om hun gebruikers wegwijs te maken en te coachen in het nieuwe aanbod van De Lijn.

 

Deel

Nieuwsbrief

Wens je graag nieuws van De Sperwer te ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Spring naar de inhoud