Het team van De Sperwer zal de opleiding 'verbindende communicatie' volgen. Die komt een kwaliteitsvolle feedbackcultuur ten goede.

Opleiding verbindende communicatie

In mei 2023 zal het voltallige Sperwerteam de opleiding ‘verbindende communicatie’ volgen. Een belangrijke opleiding, vindt directeur Annelies Moeyersoons, want ‘in een organisatie die talenten tot ontwikkeling wil brengen, is een goede feedbackcultuur essentieel’.

Wat moeten we ons voorstellen bij een opleiding ‘verbindende communicatie’?

Een vorming ‘verbindende communicatie’ reikt tools aan om als collega’s op een verbindende manier feedback te leren geven aan elkaar. Met ‘verbindend’ wordt onder meer bedoeld dat gesprekspartners naar elkaar luisteren zonder te oordelen. Verbindende communicatie is met andere woorden ook sterk met veiligheid verbonden. De opleiding reikt niet alleen tools, maar ook een taal aan om die open en veilige feedbackcultuur te stimuleren.

Kan je daar een voorbeeld van geven?

Men geeft bijvoorbeeld taal aan verschillende conflictstijlen, zodat collega’s ze bij elkaar kunnen leren herkennen. Iemand met een zogenaamde ‘rode’ conflictstijl zal opkomen voor zijn eigen waarden, overtuigingen, principes en belangen. Zo iemand gaat liever de confrontatie aan dan zich terug te trekken of toe te geven. Een ‘blauwe’ conflictstijl is dan weer een conflictvermijdende stijl. Wie die stijl hanteert, is gericht op de relatie, op harmonie en de lieve vrede. Die zal zich snel aanpassen of zich terughoudend opstellen.

Hoe kan die taal de realiteit op de werkvloer beïnvloeden?

Als je die conflictstijlen kent, kan je in de eerste plaats inzicht verwerven in je eigen stijl en functioneren, en daar ook naar handelen. Mensen met een rode conflictstijl blijken er bijvoorbeeld baat bij te hebben om gesprekken goed voor te bereiden, omdat ze – soms onbedoeld – afstand kunnen creëren in een gesprek. Ook inzicht in de conflictstijlen van je collega’s kan de samenwerking ten goede te komen, zeker ook in de relaties tussen leidinggevenden en hun teamleden.

Hoe kan De Sperwer nog meer baat hebben bij deze opleiding?

De Sperwer voert talentontwikkeling hoog in het vaandel. En om talenten tot ontwikkeling te laten komen, om persoonlijke groei te stimuleren, is een goede en veilige feedbackcultuur essentieel. Ook als er spanning zit op een werkrelatie, bijvoorbeeld, is het belangrijk dat dat openlijk en met de directe betrokkenen kan worden besproken.  Dat is een blijk van waardering voor elkaar. En laat ‘waarderend samenwerken’ nu net de kern van onze visie uitmaken.

Verder vinden we gelijkwaardigheid heel belangrijk, al staat dat dan misschien niet expliciet in onze visie. Dat betekent onder meer dat je de ander erkent in zijn of haar communicatie- of conflictstijl. Niet iedereen is of communiceert zoals jijzelf en dat is oké: de ene stijl is niet beter dan de andere.

Zullen ook de medewerkers, cliënten en begeleid werkers daar positieve effecten van ondervinden?

Dat denk ik wel. Onze begeleiders zijn sowieso al erg sterk in verbindend communiceren met de medewerkers, cliënten en begeleid werkers. Maar het is voor iedereen van belang dat  de begeleiders zich op het werk goed in hun vel voelen. Dat betekent dat ze de ruimte moeten voelen om te te durven benoemen waar ze mee zitten. Daarin komt de opleiding zeker van pas.

Deel

Nieuwsbrief

Wens je graag nieuws van De Sperwer te ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Spring naar de inhoud